FAQ – Vanliga frågor

1. Är Nirdosh örtblandning ett alternativ för dom som vill sluta röka tobakscigaretter?

Svar: Ja, Nirdosh örtblandning är framtagen för att tobaksrökare ska ha nyttigare alternativ. Många säger att de kunde sluta tack vare Nirdosh. Man kan ersätta vanliga cigaretter med Nirdosh och trappa ned.

2. Innehåller Nirdosh örtblandning ingredienser som är farliga att inhalera?

Svar: Ingredienserna i Nirdosh är granskade hos Livsmedelverket och klassade som ofarliga. Örterna som används beskrivs i gamla texter och har enbart positiva egenskaper. Det bildas dock som vid all förbränning av organiskt material bland annat tjära och kolmonoxid, så vi rekommenderar att Nirdosh örtblandning används för att sluta röka tobakscigaretter samt för terapeutiska ändamål enligt rekommendationer från ayurvedisk hälsokonsult.

3. Kan Nirdosh örtblandning använda terapeutiskt?

Svar: Det kan användas så, ja. Men för terapeutiska ändamål hänvisar vi till en ayurvedisk hälsokonsult.